Children learn from their family

Children learn from their family

Make sure you get the best deal

Make sure you get the best deal

Financial care is being aware

Financial care is being aware

Kamata moe ngaahi me’a fakapa’anga fakafo’ituitui

‘Oku tukuatu ‘ehe Money Pacific ‘ae ngaahi tokoni ta’etotongi koeni ‘ihe taumu’a keke lava ‘o fakahoko ‘ae fili lelei taha fekau’aki mo ho’o pa’anga. ‘Oku ‘ikai kemau fakatau atu ha koloa pe koha fakahoko fatongia. Koe uepisaiti koeni ‘oku fakafonu ‘aki ia ‘ae ngaahi ‘ilo fietokoni, koe ngaahi talanoa fakalotolahi pea kuo fakame’angaue ‘aki e ngaahi founga kehekehe ‘e malava ‘o tokoni kiate koe neongo ko fē tukunga ‘oe mo’ui ‘oku ke ‘iai.

‘Oku tukupā ‘ae Money Pacific ki hono tokoni’I e ngaahi familI ‘ihe Pasifikí ki hono leva’I lelei ‘enau pa’anga pea mo fakahoko e fili lelei taha ke a’usia ‘enau ngaahi taumu’a fakapa’angā, ‘ihe taimi tatau ke malava ‘o matu’uaki e ngaahi faingata’a tenau fehangahangai moia.

View tools

Budget Tracker

Palani Fakapa’anga

‘Oku mahu’inga ke fokotu’u ha’o patiseti koe’uhi ‘e tokoni ia kiate koe mo ho famili kemou sio kihe founga ‘oku hū mai ai ‘ae pa’anga moe ngaahi me’a ‘oku hū kitu’a kiai ho’omou pa’anga. Fakatahataha pea mo ho famili pea mou fakafonu ‘ae palani fakapa’anga ‘I lalo, ‘e lava keke fakahoko eni ‘ihe komipiuta pe koha’o ngaue ‘aki pe ha peni mo ha pepa.

Start tracking

Fiema’u Tokoni

Ko’emau ngaahi ‘ilo fie tokoni ‘oku ne katoi e ngaahi kaveinga kehekehe ‘o hangē ko hono tauhi ho’o pa’anga, nō kae pehē kihe ngaahi fekumi teke ala fakahoko keke ma’u ‘ae ngaahi sevesi lelei taha. ‘Oku totonu keke vakai’I kotoa pea ke fili leva ha ngaahi me’a teke lava ‘o fakahoko ‘ihe mahina ni.

See tips

Helpful Tips

Downloadable Guide

The MoneyPACIFIC guide is here to help you take control of your money.

See guide

Download Guide

The latest from our blog

23

Aug '2018

Thursday, 23 August 2018

Pacific and General

A Pacific without NCDs for our children, is it a dream Beyond the Stars?

The impact of non-communicable diseases is more than an alarming statistic for people across the Pacific. For many of us, it’s a scary reality. Illnesses such as diabetes, hea...

Read more

30

Jul '2018

Monday, 30 July 2018

Pacific and General

Credit repair

Credit repair Reproduced with permission of ASIC's MoneySmart website.  Don't pay to fix your credit history - do it yourself If debt is getting you down or you have...

Read more

09

Jul '2018

Monday, 09 July 2018

Pacific and General

Spending futuredollars

By Tom Hartmann, sorted.org.nz   This doesn’t get said enough about taking on debt – it’s really just spending our future earnings before they arrive. Perhaps it’s b...

Read more

Supported by

Australian Aid New Zealand Aid Programme World Bank DMA

Register for our newsletter