Make sure you get the best deal

Make sure you get the best deal

Financial care is being aware

Financial care is being aware

Children learn from their family

Children learn from their family

Kamata moe ngaahi me’a fakapa’anga fakafo’ituitui

‘Oku tukuatu ‘ehe Money Pacific ‘ae ngaahi tokoni ta’etotongi koeni ‘ihe taumu’a keke lava ‘o fakahoko ‘ae fili lelei taha fekau’aki mo ho’o pa’anga. ‘Oku ‘ikai kemau fakatau atu ha koloa pe koha fakahoko fatongia. Koe uepisaiti koeni ‘oku fakafonu ‘aki ia ‘ae ngaahi ‘ilo fietokoni, koe ngaahi talanoa fakalotolahi pea kuo fakame’angaue ‘aki e ngaahi founga kehekehe ‘e malava ‘o tokoni kiate koe neongo ko fē tukunga ‘oe mo’ui ‘oku ke ‘iai.

‘Oku tukupā ‘ae Money Pacific ki hono tokoni’I e ngaahi familI ‘ihe Pasifikí ki hono leva’I lelei ‘enau pa’anga pea mo fakahoko e fili lelei taha ke a’usia ‘enau ngaahi taumu’a fakapa’angā, ‘ihe taimi tatau ke malava ‘o matu’uaki e ngaahi faingata’a tenau fehangahangai moia.

View tools

Budget Tracker

Palani Fakapa’anga

‘Oku mahu’inga ke fokotu’u ha’o patiseti koe’uhi ‘e tokoni ia kiate koe mo ho famili kemou sio kihe founga ‘oku hū mai ai ‘ae pa’anga moe ngaahi me’a ‘oku hū kitu’a kiai ho’omou pa’anga. Fakatahataha pea mo ho famili pea mou fakafonu ‘ae palani fakapa’anga ‘I lalo, ‘e lava keke fakahoko eni ‘ihe komipiuta pe koha’o ngaue ‘aki pe ha peni mo ha pepa.

Start tracking

Fiema’u Tokoni

Ko’emau ngaahi ‘ilo fie tokoni ‘oku ne katoi e ngaahi kaveinga kehekehe ‘o hangē ko hono tauhi ho’o pa’anga, nō kae pehē kihe ngaahi fekumi teke ala fakahoko keke ma’u ‘ae ngaahi sevesi lelei taha. ‘Oku totonu keke vakai’I kotoa pea ke fili leva ha ngaahi me’a teke lava ‘o fakahoko ‘ihe mahina ni.

See tips

Helpful Tips

Downloadable Guide

The MoneyPACIFIC guide is here to help you take control of your money.

See guide

Download Guide

The latest from our blog

11

Dec '2018

Tuesday, 11 December 2018

Pacific and General

Natural Disasters in the Pacific – the Role of the World Food Programme (WFP)

The Pacific is one of the most vulnerable regions to natural hazards in the world – and climate-related disasters are increasing the threat. Of the 20 states with the hig...

Read more

29

Nov '2018

Thursday, 29 November 2018

Pacific and General

Te Kaveinga – Mental Health and Wellbeing of Pacific Peoples  in New Zealand

Te Kaveinga highlights key findings about mental health and wellbeing of Pacific peoples in 2015 and 2016 from two population surveys: the New Zealand Mental Health Monitor an...

Read more

15

Oct '2018

Monday, 15 October 2018

Pacific and General

SHINING THE LIGHT ON AID IN THE PACIFIC – LAUNCHING THE LOWY INSTITUTE’S INAUGURAL PACIFIC AID MAP

The Lowy Institute has launched a major new data-driven digital interactive, the Lowy Institute Pacific Aid Map, which takes aid transparency in the Pacific to the next level....

Read more

Supported by

World Bank DMA New Zealand Aid Programme Australian Aid

Register for our newsletter