Financial care is being aware

Financial care is being aware

Make sure you get the best deal

Make sure you get the best deal

Children learn from their family

Children learn from their family

Kamata moe ngaahi me’a fakapa’anga fakafo’ituitui

‘Oku tukuatu ‘ehe Money Pacific ‘ae ngaahi tokoni ta’etotongi koeni ‘ihe taumu’a keke lava ‘o fakahoko ‘ae fili lelei taha fekau’aki mo ho’o pa’anga. ‘Oku ‘ikai kemau fakatau atu ha koloa pe koha fakahoko fatongia. Koe uepisaiti koeni ‘oku fakafonu ‘aki ia ‘ae ngaahi ‘ilo fietokoni, koe ngaahi talanoa fakalotolahi pea kuo fakame’angaue ‘aki e ngaahi founga kehekehe ‘e malava ‘o tokoni kiate koe neongo ko fē tukunga ‘oe mo’ui ‘oku ke ‘iai.

‘Oku tukupā ‘ae Money Pacific ki hono tokoni’I e ngaahi familI ‘ihe Pasifikí ki hono leva’I lelei ‘enau pa’anga pea mo fakahoko e fili lelei taha ke a’usia ‘enau ngaahi taumu’a fakapa’angā, ‘ihe taimi tatau ke malava ‘o matu’uaki e ngaahi faingata’a tenau fehangahangai moia.

View tools

Budget Tracker

Palani Fakapa’anga

‘Oku mahu’inga ke fokotu’u ha’o patiseti koe’uhi ‘e tokoni ia kiate koe mo ho famili kemou sio kihe founga ‘oku hū mai ai ‘ae pa’anga moe ngaahi me’a ‘oku hū kitu’a kiai ho’omou pa’anga. Fakatahataha pea mo ho famili pea mou fakafonu ‘ae palani fakapa’anga ‘I lalo, ‘e lava keke fakahoko eni ‘ihe komipiuta pe koha’o ngaue ‘aki pe ha peni mo ha pepa.

Start tracking

Fiema’u Tokoni

Ko’emau ngaahi ‘ilo fie tokoni ‘oku ne katoi e ngaahi kaveinga kehekehe ‘o hangē ko hono tauhi ho’o pa’anga, nō kae pehē kihe ngaahi fekumi teke ala fakahoko keke ma’u ‘ae ngaahi sevesi lelei taha. ‘Oku totonu keke vakai’I kotoa pea ke fili leva ha ngaahi me’a teke lava ‘o fakahoko ‘ihe mahina ni.

See tips

Helpful Tips

Downloadable Guide

The MoneyPACIFIC guide is here to help you take control of your money.

See guide

Download Guide

The latest from our blog

19

Jun '2018

Tuesday, 19 June 2018

Pacific and General

Sending money home: nine reasons why remittances matter

Article reproduced with permission of IFAD. The International Day of Family Remittances is observed every year on 16 June in recognition of the fundamental contribut...

Read more

29

May '2018

Tuesday, 29 May 2018

Pacific and General

Tricks used in scams

Reproduced with permission of ASIC's MoneySmart website.  Tricks and traps of scammers Scammers use clever tricks to reel you in and get you to reply to their email ...

Read more

14

May '2018

Monday, 14 May 2018

Pacific and General

PFIP’s journey to reach 1.8 million Pacific islanders

The Pacific Financial Inclusion Programme (PFIP) has helped 1.8 million Pacific Islanders  access formal financial services.  Launched in 2008, PFIP is jointly admin...

Read more

Supported by

Australian Aid DMA World Bank New Zealand Aid Programme

Register for our newsletter