Children learn from their family

Children learn from their family

Make sure you get the best deal

Make sure you get the best deal

Financial care is being aware

Financial care is being aware

Amata i au lava tupe totino

E ofo fuaina atu e le Money Pacific ta’iala e mafai ai ona e filifili i le mea sili mo au tupe. Matou te le o fa’atauina atu se mea po’o se auaunaga. O lenei website ua tumu i “smart tips” po’o fautuaga atamai, tala ofoofogia, ma mea faigaluega e te amata ai, i so’o se taimi ole olaga.

Ole Money Pacific ua faapitoa lava la latou fesoasoani atu i aiga Pasefika e pulea ai a latou tupe ma filifili ai i le mea e sili e fa’agalue ma ausia ai tapula’a fa’ata’atia mo tupe uma, ma a’oa’oina ai i le fa’aitiitia o le afaina ini oso fa’alava.

View tools

Budget Tracker

Fuafuaga o tupe

Ole iai o se paketi e taua tele e fesoasoani ia te oe ma lou aiga e iloa ai pe o fea e sau ai le tupe a o fea fo’i o alu iai. Fa’apotopoto uma le aiga mā fa’atumu le "fuafuaga" (money planner) i lalo ifo nei pe fa’aaoga fo’i le komupiuta.

Start tracking

Fia maua se fesoasoani

O a matou fautuaga atamai (smart tips) e aofia ai le tele o fuafuaga e pei o le fa’asaoina o tupe, o le nonōina o tupe, atoa ma le sa’iliili o auala sili ona fetau lelei ma oe. Siaki ma filifili i le mea e fetau leleli ma oe i lenei masina.

See tips

Helpful Tips

Downloadable Guide

The MoneyPACIFIC guide is here to help you take control of your money.

See guide

Download Guide

The latest from our blog

11

Dec '2018

Tuesday, 11 December 2018

Pacific and General

Natural Disasters in the Pacific – the Role of the World Food Programme (WFP)

The Pacific is one of the most vulnerable regions to natural hazards in the world – and climate-related disasters are increasing the threat. Of the 20 states with the hig...

Read more

29

Nov '2018

Thursday, 29 November 2018

Pacific and General

Te Kaveinga – Mental Health and Wellbeing of Pacific Peoples  in New Zealand

Te Kaveinga highlights key findings about mental health and wellbeing of Pacific peoples in 2015 and 2016 from two population surveys: the New Zealand Mental Health Monitor an...

Read more

15

Oct '2018

Monday, 15 October 2018

Pacific and General

SHINING THE LIGHT ON AID IN THE PACIFIC – LAUNCHING THE LOWY INSTITUTE’S INAUGURAL PACIFIC AID MAP

The Lowy Institute has launched a major new data-driven digital interactive, the Lowy Institute Pacific Aid Map, which takes aid transparency in the Pacific to the next level....

Read more

Supported by

New Zealand Aid Programme DMA World Bank Australian Aid

Register for our newsletter