Children learn from their family

Children learn from their family

Make sure you get the best deal

Make sure you get the best deal

Financial care is being aware

Financial care is being aware

Amata i au lava tupe totino

E ofo fuaina atu e le Money Pacific ta’iala e mafai ai ona e filifili i le mea sili mo au tupe. Matou te le o fa’atauina atu se mea po’o se auaunaga. O lenei website ua tumu i “smart tips” po’o fautuaga atamai, tala ofoofogia, ma mea faigaluega e te amata ai, i so’o se taimi ole olaga.

Ole Money Pacific ua faapitoa lava la latou fesoasoani atu i aiga Pasefika e pulea ai a latou tupe ma filifili ai i le mea e sili e fa’agalue ma ausia ai tapula’a fa’ata’atia mo tupe uma, ma a’oa’oina ai i le fa’aitiitia o le afaina ini oso fa’alava.

View tools

Budget Tracker

Fuafuaga o tupe

Ole iai o se paketi e taua tele e fesoasoani ia te oe ma lou aiga e iloa ai pe o fea e sau ai le tupe a o fea fo’i o alu iai. Fa’apotopoto uma le aiga mā fa’atumu le "fuafuaga" (money planner) i lalo ifo nei pe fa’aaoga fo’i le komupiuta.

Start tracking

Fia maua se fesoasoani

O a matou fautuaga atamai (smart tips) e aofia ai le tele o fuafuaga e pei o le fa’asaoina o tupe, o le nonōina o tupe, atoa ma le sa’iliili o auala sili ona fetau lelei ma oe. Siaki ma filifili i le mea e fetau leleli ma oe i lenei masina.

See tips

Helpful Tips

Downloadable Guide

The MoneyPACIFIC guide is here to help you take control of your money.

See guide

Download Guide

The latest from our blog

04

Feb '2019

Monday, 04 February 2019

Pacific and General

Giving After a Disaster Strikes

It’s that time of year again - cyclone season in the Pacific. If disaster strikes, how can we best help our family, friends, and wider Pacific communities to get back on their...

Read more

30

Jan '2019

Wednesday, 30 January 2019

Pacific and General

How You Say My Pacific Name Matters

Reproduced with permission of Arieta Tora Rika - the writer, Pacific storyteller, and Talanoa's founder.   I’m Fijian, and there’s one stereotype I can’t deny. I love Rug...

Read more

11

Dec '2018

Tuesday, 11 December 2018

Pacific and General

Natural Disasters in the Pacific – the Role of the World Food Programme (WFP)

The Pacific is one of the most vulnerable regions to natural hazards in the world – and climate-related disasters are increasing the threat. Of the 20 states with the hig...

Read more

Supported by

Australian Aid DMA New Zealand Aid Programme World Bank

Register for our newsletter